แนะนำหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ เหมาะสมกับงานบนเรือสำราญที่สุด

 • 61 Replies
 • 421 Views
*

guupost

 • *****
 • 3408
  • View Profile
หากท่านกำลังเป็นอีกคนที่สนใจงานสนุกๆ ที่พร้อมจะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆบนเรือสำราญ แต่ยังขาดความมั่นใจ เพราะว่าไร้ประสบการณ์การทำงานด้านการโรงแรม หรือเคยสัมผัสงานบริการมาบ้าง แต่ต้องการเสริมความรู้และทักษะงาน เพื่อให้ สามารถตอบโจทย์และนำไปใช้ได้จริงบนเรือสำราญ Speedy Cruise Academy จึงขอนำเสนอหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ เหมาะสมกับงานบนเรือสำราญที่สุด ดังนี้
Food & Beverage Service for Cruise Ship
หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกออกแบบพิเศษเฉพาะที่สถาบัน Speedy Cruise Academy เท่านั้น สำหรับผู้ที่มีความฝันและต้องการจะทำงานเป็นพนักงานเรือสำราญ 6 เดือน
1. การเรียนภาคทฤษฎี ในหลักสูตรนี้ของ Speedy Cruise ใช้ระยะเวลา 2 เดือน เวลาเรียน 9.00-16.00 น. โดยเน้นด้านการเรียนรู้ 2 ส่วน
- ความรู้เฉพาะอาชีพ : ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนก่อนฝึกงานและ สัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารตะวันตก และเครื่องดื่มนานาชนิด มารยาทบนโต๊ะอาหาร แบบตะวันตก การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องตามแบบตะวันตก ฯลฯ

- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ : หากนักเรียนรู้สึกไม่มั่นใจในทักษะด้านภาษาแต่ต้องการหางานบนเรือสำราญใน เวลาจำกัด เรามีหลักสูตรที่ออกแบบมา เฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกสื่อสารอย่าง เร่งด่วน โดยทีมคณาจารย์ของ Speedy Cruise จะเน้นเพิ่มทักษะให้นักเรียนสามารถออกเสียง และ พูดได้อย่างถูกต้องในระยะเวลาอันมีจำกัด เพื่อเตรียม ความพร้อมในการสัมภาษณ์งานได้อย่างพร้อม ทำงานที่สุด (เฉพาะส่วนภาษาอังกฤษ นักเรียนที่ไม่สะดวกมาเรียนที่ สถาบันสามารถเลือกเรียนแบบ ระบบออนไลน์ได้)

2. การเรียนภาคปฏิบัติ หรือที่หลายๆ คน เรียกกันว่าฝึกงานใช้ระยะเวลา 4 เดือน (เวลาและสถานที่แล้วแต่ ที่ฝึกงาน) โดยสถาบัน Speedy Cruise จะเน้นฝึกภายในโรงแรม 4-5 ดาว เพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติของ การรับสมัครงานเรือสำราญ โดยนักเรียน สามารถเลือกได้ว่าภายหลังการฝึกงานนักเรียนจะไปสมัครงานบน เรือสำราญหรือทำงานต่อในโรงแรมที่ฝึกงาน ในกรณีมี ตำแหน่งว่าง หรือระหว่างรอสัมภาษณ์งานบนเรือสำราญ หากมีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษา ทางโรงเรียนได้จัดให้มีอาจารย์ แนะแนวคอยดูแลและให้คำปรึกษาด้านอาชีพ แก่นักเรียนตลอดเวลา

**ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกงานอาจขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมที่นักเรียนไปเข้ารับการฝึกโดยส่วนมากจะเป็นเงิน ช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทาง ส่วนเรื่องอาหารสวัสดิการจะได้รับต่อเมื่อนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงที่กำหนดแล้ว แต่กะการทำงาน

เมื่อจบการอบรมหลักสูตร ทางสถาบัน Speedy Cruise Academy จะออกใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรอง ภายใต้การควบคุม ของกระทรวงศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมจนจบหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดประสบการณ์งานโรงแรม เช่น นักเรียนนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการไปทำงานเรือสำราญหรือโรงแรม หรือผู้มีทักษะเกี่ยวกับงานด้านบริการ เคยผ่านงานมาแต่ด้านอื่นที่ไม่ใช่งานบน เรือสำราญ ฯลฯ

ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 49,000.00 บาท

คุณสมบัติผู้เรียน
1. ชาย-หญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 32 ปี
2. จบการศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. บุคลิกภาพดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตใจรักงานบริการ
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
เบอร์โทรศัพท์ 0896764993ทำงานต่างประเทศ
*

guupost

 • *****
 • 3408
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 3408
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 3408
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

“ ตรีนุช” คุยทรงรมว. เกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมเดินหน้าขุดดินสร้างนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างงานสร้างรายได้ระหว่างเรียนปวช. 19 เม. ย. คณะทำงานสร้างสรรค์ (คสช.) เผยเพิ่งพบรมว.? ส.ว. ตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลักการบริหารการจัดการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของนายณัฐพลศักดิ์วงศ์เทพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรีนุชเห็นด้วยกับการจัดการกระบวนการกำลังสองเนื่องจากเป็นนโยบายที่ดีและสนับสนุนให้มีการดำเนินการจัดการดังกล่าว ก้าวไปข้างหน้าโดยเฉพาะแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศซึ่งตอบคำถามอย่างมืออาชีพในประเทศกำลัง slotxo พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve & New S-Curve ประกอบด้วยยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์หุ่นยนต์และหุ่นยนต์บินและโลจิสติกส์ โกศแล้วเปิดตรีนุช นอกจากนี้ยังต้องการให้มีการประชุมผู้เรียนทันทีเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในเรื่องนี้คณะกรรมการรอ (VEC) ก็พร้อมที่จะดำเนินการเพราะในเรื่องนี้ VEC มีหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ สิ่งใหม่นี้ประกอบด้วย: ศูนย์ในสถาบันการศึกษาที่จะให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมครูการฝึกอบรมครูหลักสูตรการฝึกอบรมพร้อมการฝึกอบรมครู ประกอบการเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนเพราะเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ทันที จะได้รับแรงผลักดันจากคำแนะนำของแพคเกจในการสร้างสภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนมั่นใจว่าพวกเขามาเรียนและมีงานทำและมีรายได้ที่แน่นอน

ที่มา : slot xo
สนใจติดต่อ : สล็อต

*

guupost

 • *****
 • 3408
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 3408
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสักการะพระบรมวงศานุวงศ์และตักบาตรเนื่องในวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 239 ปีในวันที่ 21 เมษายนเพื่อรำลึก 239 ปีแห่งการก่อตั้ง แห่งวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนักเรียน สตรียาธิราชและพิธีสวดพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็น slotxo ประธานในพิธีถวาย สมเด็จพระบูรพมกษัตริยาธิราชโดยมีดร. เหมือนกวงร่วมในพิธีกล่าวว่าอิทธิพลเนื่องในโอกาสครบรอบ 239 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ WBT ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหาจักรี รัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพฯเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีผู้ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 พ.ศ. 2325 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี

ที่มา : slot xo
สนใจติดต่อ : สล็อต

*

guupost

 • *****
 • 3408
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 3408
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

สปป. ลาวยืนกรานไม่ใช้ผลครูสุเทพสปป. ลาว 1 วิ่งผลงาน slotxo ใหม่ตัดตาข่ายพิจารณาเลื่อนครู "ตรีนุช" โครงสร้างครูวดีและระเบียบการศึกษาตามแนวข้อสอบข้าราชการครู , ระเบียบการบริการและระเบียบการศึกษาภายใน) พิจารณาส่งเสริมระเบียบการเงินเดือนครูและวุฒิการศึกษาคุณสมบัติสำนักงานเขตโครงสร้างการศึกษากำหนดขั้นตอนแรกของการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (1 เมษายน 2564) โดยสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศหรือทางอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จำเป็น พิจารณาในการประชุมทบทวนในวาระทบทวนก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรม (ยสท.) มีนโยบายไม่แทงอวน แต่ผลการสอบโอเน็ตทำให้ได้รับการเลื่อนขั้นครูและเหตุผลทางการศึกษา ทำให้รู้สึกไม่เป็นธรรมเมื่อวันที่ 23 เมษายนน. ส. โทนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (สพฐ. ถามว่าสพฐ. มีหลักประกันที่เป็นธรรมหรือไม่และเมื่อปลายเดือนสพฐ. ที่ผ่านมาสพฐ. หรือมีหนังสือด่วนเรื่องลูกจ้าง ส่งเสริมฉบับที่ 1 ซ้อมใหญ่ (1 เม.ย. 2564) แจ้งผอ. เขตและผู้บริหารการศึกษาพิเศษทุกแห่งงดบังคับโรงเรียนสพป. ปทุมธานีสพป. ปทุมธานีเขต 1 โดยไม่ต้องใช้ผลการสอบ O-Net เป็นกลไก เพื่อเพิ่มเงินเดือนและการศึกษาของครู

ที่มา : slot xo
สนใจติดต่อ : สล็อต

*

guupost

 • *****
 • 3408
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 3408
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

*

guupost

 • *****
 • 3408
  • View Profile
สนใจศึกษาหลักสูตรข้างต้น สามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ : @speedycruise
เว็บไซต์ : http://www.speedycruise.net
โทรศัพท์ : 0896764993

สพฐ. จัดตั้งโรงเรียนออทิสติกภาคกลางโรงเรียน slotxo ออทิสติกสำหรับเด็กภาคกลางเปิดขึ้นที่นครราชสีมาสุพรรณบุรีให้ความสำคัญกับเด็กเหล่านี้มาก เมื่อวันที่ 27 พันโทธนูวงษ์จินดารองผู้บัญชาการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่าตามที่สพฐ. ส. ตรีนุชเทียนทองบรู 12. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ 11. กล่าวถึงประเด็นการเสริมสร้างโอกาสและการศึกษาพิเศษการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มการศึกษาและผู้เรียนที่ต้องการเขาเพิ่งได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยงานการศึกษาพิเศษของสหรัฐอเมริกา ผู้ปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนออทิสติกในต่างจังหวัดจะเป็นโรงเรียนรวมศูนย์สำหรับเด็กออทิสติกเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยออทิสติก ในภาคกลางมากกว่า 500 คนมากกว่า 500 คน แต่ไม่มีโรงเรียนเฉพาะทางใช้พวกเขาเท่าที่ควร ปัญญานุกูลรับผิดชอบเด็กออทิสติกส่วนกลางทั้งหมดใน 13 จังหวัดสุพรรณบุรีสิงห์บุรีสมุทรสาครสุพรรณบุรีจังหวัดอุทัยธานี อยุธยาและกทม. แต่บิลนี้สพฐ. การขอสินเชื่อจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการการศึกษา (สพฐ.) เพื่อพิจารณาจากนั้นจะนำไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนในปี 2566 ซึ่งทุกภาคส่วนของออทิสติกจะดำเนินต่อไปอย่างเป็นทางการ

ที่มา : slot xo
สนใจติดต่อ : สล็อต