Kato Academy สอนการตลาดออนไลน์ [ฉบับนักธุรกิจ]

  • 88 Replies
  • 1166 Views
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock


Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

"ตรีนุช" หนุนนโยบายอาชีวศึกษากำลังสอง เลขาธิการกอศ.ถก รมว.ศธ. พร้อมเดินหน้านโยบายอาชีวศึกษากำลังสอง เตรียมปั้นผู้เรียนสู่ผู้ประกอบการ สร้างงาน มีรายได้ เมื่อเรียนสายอาชีพ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ประชุมร่วมกับน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ในประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งตนได้รายงานการดำเนินงานเรื่องอาชีวศึกษายกกำลังสองของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีตรมว.ศธ. โดยน.ส.ตรีนุชเห็นด้วยกับนโยบายการจัดอาชีวศึกษายกกำลังสอง เพราะเป็นโยบายที่ดีจึงพร้อมสนับสนุนให้มีการเดินหน้านโยบายดังกล่าวต่อไป โดยเฉพาะแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา หรือ Excellent Center ที่ตอบโจทย์กลุ่มอาชีพในการพัฒนาประเทศ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve & New S-Curve ประกอบไปด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ ดิจิทัล เป็นต้น เลขาธิการกอศ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้น.ส.ตรีนุชยังมีความประสงค์ที่จะมีนโยบายให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นผู้ประกอบการได้ทันที ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมรับมาดำเนินการ เนื่องจากการดำเนินงานในเรื่องนี้สอศ.มีหลัก slotxo สูตรการเป็นผู้ประกอบการใหม่ไว้อยู่แล้ว รวมถึงศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษาต่างๆ ที่จะให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาฝึกอบรมจับกลุ่มทำโครงการด้วยการฝึกเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน เพราะเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ทันที ดังนั้นสอศ.จะขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของรมว.ศึกษาธิการในเรื่องการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้ว่ามาเรียนอาชีวศึกษาแล้วมีงานทำมีรายได้อย่างแน่นอน

ที่มา : slot xo
สนใจติดต่อ : สล็อต

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock