บริการขนส่งสินค้า มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ?

  • 0 Replies
  • 7 Views
    ยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเท่าไหร่ บริการขนส่งสินค้าก็ยิ่งพัฒนาตามไปมากขึ้นเท่านั้น จนทุกวันนี้เราสามารถสั่งและส่งสินค้าทุกประเภทข้ามน้ำ ข้ามทะเล ข้ามทวีปได้อย่างไร้พรมแดน ผ่านบริการขนส่งสินค้าทั้ง 4 ประเภท ดังนี้
[list=1]
  • การขนส่งทางบก (Land Transportation) สามารถขนส่งได้โดยทางรถไฟและรถยนต์ โดยบริการขนส่งทางรถไฟจะเหมาะกับการขนส่งสินค้าที่ระยะทางไกล สามารถกำหนดระยะเวลาการจัดส่งได้อย่างแน่นอน เพราะไม่สามารถแวะพักระหว่างทางหรือออกนอกเส้นทางได้ และมีความปลอดภัยกว่ารถยนต์ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า ส่วนบริการขนส่งสินค้าทางรถยนต์นั้น เหมาะกับการขนส่งสินค้าในระยะทางสั้น ระยะเวลาการจัดส่งอาจคลาดเคลื่อนได้ตามสภาพการจราจรบนท้องถนนและสามารถแวะพักหรือเปลี่ยนเส้นทางได้
  • การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) เป็นบริการขนส่งสินค้าโดยอากาศยาน มีความสำคัญต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ สามารขนส่งได้อย่างรวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่ายหรือสินค้าที่ต้องการให้ถึงปลายทางโดยเร็วที่สุด แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการขนส่งทางอื่น
  • การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation) เป็นบริการขนส่งสินค้าโดยเรือ เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ เสียหายยาก และระยะทางไกล ใช้เวลาในการจัดส่งนานและไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกับการขนส่งทางอากาศแต่ค่าขนส่งถูกกว่า
  • การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) เป็นบริการขนส่งสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น น้ำประปา น้ำมัน โดยเส้นทางขนส่งอาจจะอยู่บนดิน ใต้ดิน หรือใต้น้ำก็ได้ ข้อดีของบริการขนส่งสินค้าประเภทนี้คือ ประหยัดต้นทุนและเวลาในการขนส่ง กำหนดเวลาการขนส่งได้แน่นอนชัดเจน แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกสูง ตรวจสอบหาจุดบกพร่องทำได้ยาก และไม่เหมาะกับประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อย
บริการขนส่งสินค้าทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว ถือว่าสะดวกสบายและครอบคลุมสินค้าแทบทุกประเภทแล้ว แต่เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เดี๋ยวนี้ผู้ให้บริการขนส่งจึงมีบริการที่เรียกว่า Door-to-Door Service ซึ่งหมายถึง บริการรับสินค้าจากหน้าบ้านของผู้ส่งเพื่อส่งมอบสินค้าไปถึงหน้าบ้านของผู้รับ เป็นบริการที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้ส่งสินค้าและผู้รับ ทั้งในเรื่องของต้นทุนค่าขนส่งที่แน่นอน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ